solitude

30 tekstów – auto­rem jest so­litu­de.

Chcę dot­knąć miłości. Porzu­cić siebie, aby od­dać się Tobie... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 stycznia 2014, 19:25

Kiedy chcesz po­kochać in­ne­go człowieka mu­sisz na początek po­kochać siebie. Nie chodzi tu o egoizm, ale o to byś zo­baczył piękno w so­bie i w siebie uwie­rzył bo pa­miętaj, że jes­teś je­dyny na świ­cie i cu­dow­ny! Nie mu­sisz być naj­lep­szy dla in­nych, wys­tar­czy, że dla siebie będziesz naj­lep­szy jak pot­ra­fisz a wte­dy osiągniesz szczyt szczęścia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 listopada 2013, 21:59

Cisza to najgłośniej­szy głos ja­ki mogę usłyszeć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 września 2013, 19:13

Miłość nie przychodzi do nas pop­rzez wicher lecz po­jawia się w lek­kim po­wiewie wiatru. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 maja 2013, 21:04

Z dnia na dzień uczę się w so­bie umierać... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 marca 2013, 18:34

Cho­ciaż przeszłam długą drogę, by tra­fić do Twoich ra­mion, to jes­tem pew­na, że trud, który włożyłam sta­wiając sto­py, by być bliżej Ciebie, to naj­lep­sze co zro­biłam w życiu - zdo­byłam Ciebie - mój świat. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 stycznia 2013, 19:34

Ty­le ludzi na tym świecie, a tak trud­no zna­leźć nam człowieka... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 grudnia 2012, 14:54

Nikt nie ob­darzył mnie nig­dy większą miłością niż Je­zus. Nie ma większej miłości niż odaanie życia abym ja i abyś Ty mógł żyć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 grudnia 2012, 15:16

Przy­tulaj mnie każde­go dnia, tak zwyczaj­nie bez powodu... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 listopada 2012, 19:36

To nie świat jest bez­nadziej­ny, tyl­ko ludzie tworzący go. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 listopada 2012, 19:50

solitude

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

solitude

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność